Holland Milk
Holland Milk
Holland Milk
Holland Milk

Chứng nhận chất lượng Halan Milk

 

 
    CN ATTP.jpg 
Chứng nhận GMP Chứng nhận ISO22000:2018 Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm
 XNCB Pedia Care Gold.jpg  XNCB Canxi Gold Care.jpg  Chứng nhận chất lượng sản phẩm bột sữa:

 
 Fontana Milk 1.jpg  Fontana Milk 2.jpg  Fontana Milk 3.jpg
     
 Milk Powder.jpg  Milk Powder 2.jpg  Whey Protein 2.jpg
     


Các đối tác cung cấp nguyên liệu của chúng tôi:
 
 Fontana Milk Logo.jpg  DFM.jpg  Open Country Milk logo.jpg
     
 milky holland.jpeg  holland dairy food.jpg  daily-dairy holland milk.jpg

vệ sinh công nghiệp nam định - vệ sinh công nghiệp hà nam - vệ sinh công nghiệp ninh bình - vệ sinh công nghiệp thái bình - dịch vụ dọn nhà nam định - dọn nhà tại nam định - dịch vụ vệ sinh công nghiệp